گاتریا | سیاست و خطی مشی گاتریا

سیاست و خطی مشی گاتریا

مرام نامه گاتریا سندی است که شما را از چگونگی رفتار ما در قبال کاربران وب سایت آگاه می سازد. این مرام‌نامه متعلق به وب سایت گاتریا است و گاتریا به عنوان یک سایت مستقل ایرانی از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تبعیت می‌نماید.
1. حفظ کرامت اشخاص و جامع صنفی مختلف از اولین التزامات گاتریا  است.
2. رعایت حریم خصوصی افراد از التزامات گاتریا  است، حفظ اعتماد متقابل و امانت داری را جز اصول کاری خود میدانیم و در حفظ اسرار مشتری و اطلاعات و اسنادی که از وی در اختیار داریم می کوشیم .
3. مدیران گاتریا مجازند اعضایی را که از اطلاعات شخصی سایر اعضا سوء استفاده می‌کنند؛ لغو عضویت نماید و احترام به حقوق کاربران برای تمامی کاربران گاتریا، الزامیست.
4. تلاش در جهت ارائه راهکارهای عملیاتی وانتقادات سازنده از اهداف ما و کاربران بهترین مشاوران ما برای بهبود مستمر است ، لذا نگاه نقادانه را ارج می نهیم و می کوشیم از انتقاد همکاران و مشتریان، نردبانی برای ترقی و پیشرفت ایجاد کنیم.
5. وجدان کاری ،ادب و احترام، و رعایت انصاف را عامل پیشرفت و بقای گاتریا می دانیم.
6. نظم ، دقت ، وقت شناسی و مهارت در ارائه خدمات را لازمه پیشرفت و موفقیت خود و کاربرانمان میدانیم.
7. جذب کاربر راحت تر از نگهداری و نگهداشتن کاربر راحت تر از رضایت اوست.
8. . هیچگاه احساس نمی کنیم هرآنچه را که می توانسته ایم برای کاربرانمان انجام داده ایم، همیشه به فکر خدمات بهتر هستیم.
9. به اصول اخلاقی تحت هر شرایطی پایبند هستیم.


St. Jerome as Cardinal [1595] El Greco [1541 - 1614]